Обект 1: Жилищна сграда с РЗП 1300 м2 в гр.София, Манастирски ливади-запад, ул.”Майстор Миленко Радомирец, въведена в експлоатация с Удостоверение 326/29.09.2005г.

Обект 2: Жилищна сграда с РЗП 1430 м2 в гр.София, Редута, ул.”Детелин войвода”, въведена в експлоатация с Удостоверение 177/01.08.2008г.

Обект 3: Комплекс от четири жилищни сгради с РЗП 6750 м2 в гр.София, Манастирски ливади-запад, ул.”Маринчо Бенли”, въведени в експлоатация с Удостоверения 221/01.03.2010г. и 605/18.06.2010г.

Обект 4: Изграждане на затворен комплекс от девет еднофамилни жилищни сгради с РЗП 1298 м2 и осем гаража с РЗП 150 м2 в с.Лозен, ул.Съединение 114, въведени в експлоатация с Удостоверение ДК-07-С-286/18.12.2014г.

Обект 5: Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с РЗП 350 м2 в с.Дрен, община Радомир, въведена в експлоатация с Удостоверение 4/21.03.2013 г.

Обект 6: Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с РЗП 290 м2 в с.Бистрица, община Панчарево

© Всички права запазени „Амико-2000“ ООД - 2017 / Design by Astala ltd.