Строителна фирма „Амико-2000” ООД е основана през месец ноември 2000г..
Основната и дейност е строителство и строително предприемачество на малки и средни жилищни сгради.

За времето от своето основаване дружеството е изградило над 18 обекта, от които 15 със собствено /предприемаческо/ финансиране. Завършените обекти обхващат разгърната застроена площ от над 13000 кв.м.

„Амико-2000” ООД е изградило и пуснало в редовна експлоатация с Акт 16: 106 жилища, 80 гаража, 5 магазина и 14 къщи. За нуждите на основното строителство сме изградили, реконструирали и безвъзмездно предали за обществено ползване множество социално значима инфраструктура: улици, тротоари, водопроводи, канали, трафопостове и др.

Фирмата се занимава активно и с ремонтна дейност, като към момента сме извършили цялостен ремонт на над 70 апартамента.

Един от основните приоритети на дружеството са фасадните топлоизолации, като средство за намаляване на енергийните разходи. Опитът ни там се базира на изпълнени над 10000 кв.м. фасади.

© Всички права запазени „Амико-2000“ ООД - 2017 / Design by Astala ltd.